top of page

Heeft uw bedrijf nood aan professioneel management van uw technologie noden? Wil/hoeft u echter niet full time deze expertise in-house te hebben? Maak dan gebruik van ons aanbod van IT management as a service. Niet alleen kan U zo rekenen op expertise van zowel lokale als multinationale bedrijven, bovendien kunnen wij afhankelijk van de noden de specifieke expertisen aanbieden. Dit kan voor een eenmalige opdracht, dan wel onder de vorm van een abonnementsformule op onze services. Zo blijft ons aanbod niet alleen beperkt tot advies, maar staan we ook bij in de realisatie indien gewenst.

Interim Management

Heeft u nood aan een full time IT verantwoordelijke? Wij kunnen ook gedurende een beperkte periode dit opnemen in het kader van een tijdelijke vervanging, in tijden van overbelasting, wanneer er conflicten zijn of wanneer er expertise nodig is om nieuwe processen te implementeren. Jaren ervaring in verschillende sectoren, in grote en kleinere bedrijven staan ter uwer beschikking. Als interim manager wordt je veelal geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen binnen je ervaring en zal je zo des te efficient de klant een oplossing bieden.

bottom of page